Uppdaterade allmänna villkor

Nyheter 2024-03-18 00:00

Vi har idag, den 18 mars 2024, uppdaterat Geposit AB:s allmänna villkor som träder i kraft den 18 april 2024. Fram till dess gäller våra tidigare villkor.
 
Summering av ändringar i villkor:
- Administrativa ändringar, t.ex. uppdaterade adress- och kontaktuppgifter
- Förtydligade formuleringar kring uppsägningstid för att avvärja otydlighet
- Uppdaterade villkor för dröjsmålsränta
 
Du finner våra nya uppdaterade allmänna villkor via länken nedan:

Uppdaterade allmänna villkor