Allmänna villkor

Allmänna villkor

Geposit tillhandahåller digitala tjänster och produkter i form av exempelvis adresskontroller och kartverktyg. Dessa avtalsvillkor (”Allmänna villkor”) reglerar kunders användning av Geposits  tjänster och produkter så som dessa tillhandahålls på dess webbsiter och API.

Allmänna villkor (pdf)