ATLAS

Geografisk zonindelning i hela Norden

Atlas™ är en nordisk karttjänst som hjälper er att tilldela ansvarsområden till era säljare, servicetekniker, chaufförer eller butiker, samt för att skapa fraktzoner.

Med Atlas™ skapar ni zoner över hela Norden och tjänsten fungerar lika bra för varje land. Zonerna byggs upp av geografiska byggstenar anpassade för respektive land, exempelvis femsiffriga postnummer.

Tjänsten säkerställer att inga områden saknar ansvarstagare eller överlappar varandra. När ni delat upp er verksamhet i zoner kan ni enkelt fördela ärenden till respektive zon allt eftersom de kommer in. 

Atlas – Kartjänst för geografisk zonindelning

ATLAS™ OPTIMERAR ERT ARBETE MED

UPPTAGNINGSOMRÅDEN & "HITTA NÄRMASTE BUTIK"

FRAKTZONER & UTKÖRNINGSOMRÅDEN

SÄLJDISTRIKT & SERVICEOMRÅDEN

 SÅ ANVÄNDER NI ATLAS™

 

PLOTTA

 • Importera intressepunkter såsom butiker, lager, kunder eller anställda - punkternas adresser valideras automatiskt
 • Intressepunkter plottas på karta
 • Tilldela attribut till intressepunkter, såsom kompetens, utbud eller öppettider
-

 

DEFINIERA

 • Tilldela varje intressepunkt ett geografiskt ansvarsområde
 • Bygg områden med hjälp av postnummer, postort, kommun, län och distrikt
 • Kontrollfunktion för att säkerställa ansvar för varje yta och för att undvika överlappande område
-

 

FÖRDELA

 • Fördela inkommande ärenden till rätt ansvarstagare
  • Från vilket lager ska varan skickas?
  • Vilken chaufför ska tilldelas leveransen?
  • Vilket fraktpris gäller för ordern?
 • Ärenden fördelas manuellt via exporterad postnummerlista, eller automatiskt via API

Ökad visuell förståelse och effektivare verksamhet


När kunder, butiker, lager, servicepersonal eller andra intressepunkter plottas på karta får ni en ökad förståelse för er verksamhets geografiska fördelning. Med ökad geografisk insikt blir det sedan enkelt att skapa optimala geografiska ansvarsområden såsom säljdistrikt eller service-, distributions- och upptagningsområden.

Minskad administration i samband med förändringar


Förändringar i verksamheten sker ofta och kan innefatta alltifrån personalomsättning, geografisk expansion eller byte av underleverantörer. Med Atlas™ ändrar ni snabbt och lätt de områdesindelningar som påverkas av era interna förändringar.
Postnummerytor uppdateras kontinuerligt. När detta sker, och det påverkar era områden, blir ni notifierade av Atlas™ så att ni snabbt kan korrigera dessa och inte missar några affärer. 

Fördela ansvarsområden baserat på kundunderlag per postnummer

I Atlas™ kan du arbeta med extra datalager, såsom demografi eller hushållstyp. Genom användning av extra datalager, indelad på femsiffriga postnummer, får ni värdefull information i samband med områdesindelningar.

Med hjälp av underlaget kan ni planera expansion av butiksnät eller fördela personalstyrka baserat på kundunderlag, snarare än indelning på endast geografisk yta. På så sätt når ni en jämn belastning och en ökad effektivitet av personal.

Genom riktade marknads- eller säljinsatser mot områden som motsvararar era kundsegment får ni mer ut av era satsningar, med bland annat högre kundvärde och ökad konverteringsgrad som resultat. 

Webbaserad tjänst för enkelhet eller API för optimal användning


Atlas™ är webbaserad men erbjuder även möjlighet för integration via API. Genom API-lösningen får ni en sömlös integration av era zoner och ansvarsområden med era order- eller beställningssystem. På så sätt kan nya ordrar automatiskt tilldelas ansvarig personal, butik eller serviceställe, och kunden kan på så sätt få en uppdaterad bild av tillgängligheten på en viss tjänst eller vara. Även funktioner såsom ”Hitta närmaste butik” möjliggörs med API-integration. 

 URVAL AV KUNDER

AGA
Mathem
UPS
Elon
AGA
Mathem
UPS
Elon
Tjänster - Atlas – Geografisk zonindelning - ctl00_cph1_dcMain_po_1148_dc1148_dcc_po_1153_dc1153_brandImage
Tjänster - Atlas – Geografisk zonindelning - ctl00_cph1_dcMain_po_1148_dc1148_dcc_po_1155_dc1155_brandImage
Tjänster - Atlas – Geografisk zonindelning - ctl00_cph1_dcMain_po_1148_dc1148_dcc_po_1151_dc1151_brandImage

Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

 • Testkonto
 • Demo
 • Övriga frågor