Förbättrad översikt och koordinering ökade lönsamheten för Best Transport

Bakgrund och utmaning

Best Transport har under de senast åren växt kraftigt. Från att vara ett Stockholmsbaserat bolag är företaget idag en marknadsledande aktör på snabba leveranser i Norden. Best Transport erbjuder nu sina tjänster i Sverige, Norge och Danmark och den snabba expansionen har satt stora krav på optimalt fördelade geografiska zoner för varje tjänst på respektive marknad. Bolaget behöver vara snabbfotat för att kunna hantera kunders snabba önskemål om att få ut en vara till en viss plats så snabbt som möjligt.

Best Transport har hundratals tjänster som överlappar varandra i varje geografiskt område – något som skapar en stor komplexitet. För att optimera logistiken behövde Best Transport ett visuellt kartverktyg där olika områden för olika tjänster och kunder kan byggas ovanpå varandra och sen visualiseras baserat på olika egenskaper.

Lösning

Best Transport använder karttjänsten Atlas som enhetligt planeringsverktyg för alla företagets tjänster i Norden. I Atlas bygger företaget upp områden med postnummer och använder sedan tjänstens taggningsfunktion för att bygga landstäckande distributionszoner för varje tjänst. På så sätt kan flera områden byggas ovanpå varandra, och med hjälp av filterfunktionen i Atlas är det enkelt att visualisera de olika distributionszonerna för respektive tjänst.

I Atlas designar Best Transport priszoner och ersättningsmodeller för olika partners och kunder. Genom att se områden visuellt på en karta får alla parter på ett enkelt sätt en gemensam uppfattning om hur zonerna är utformade.

Postnummerlistor för varje område exporteras kontinuerligt för att sedan importeras in i bolagets affärs- och transportledningssystem, för att på så sätt säkerställa att alla system utgår från rätt zoner.

Resultat

För Best Transport har Atlas blivit ett avgörande verktyg att smidigt koordinera sin växande verksamhet. Med bättre översikt och större möjlighet att skapa optimala distributionszoner har Best Transport lyckats öka fyllnadsgraden i fordonen och därmed förbättra lönsamheten.

En viktig del i Best Transports erbjudande är den stora geografiska räckvidden. Att nå så många som möjligt i förhållande till efterfrågan och kostnad är därför en central del i vår utveckling. Vi har också ett väldigt brett tjänsteutbud. För att maximera vår räckvidd per tjänst tar vi fram olika leveransområden inom exempelvis en stad, vilket snabbt skapar en komplex systemuppsättning som Atlas hjälper oss att ha en översikt på. Vi ser också att vi, tack vare Atlas, lättare kan koordinera leveranser från olika kunder och på så sätt hålla en hög fyllnadsgrad i varje fordon. Det gör att vi ökar effektiviteten samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan.

– Jonas Andersson, Head of Business Development på Best Transport

 

Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

  • Testkonto
  • Demo
  • Övriga frågor