Förenklad admin av butiksnät och mer rättvis försäljningstilldelning för Elon

Bakgrund och utmaning

Elon har under de senaste åren genomgått en stor förändringsresa. Geografisk expansion till Norge, sammanslagning med AudioVideo och byte av e-handelsplattform är bara några av de stora förändringar som genomförts. Därigenom finns bolaget nu på fler marknader, har fler koncept och en ökad andel försäljning via e-handel.

Stora förändringar kommer sällan utan utmaningar och så var det även i Elons fall.

En första utmaning kommer från att man numera har över 300 butiker uppdelade bland sina butiksägare. Eftersom varje butik är ett eget bolag så ligger det i deras intresse att försäljningen på hemsidan tilldelas så rättvist som möjligt, detta sker i första hand på hemsidan när kunden lägger sin order och det är med hjälp av Atlas som kunden lätt och snabbt hittar och tilldelas rätt butik utifrån vart hen befinner sig i landet eller vart ordern ska levereras.

Ytterligare en utmaning har varit att de upptagningsområden för tjänster som butikerna haft inte varit heltäckande över landet, dvs att s.k. ”blind spots” kan finnas där en slutkund kan befinna sig precis mellan två butikers upptagningsområden och därmed inte bli erbjuden installation av en produkt.

Utan visuell representation av dessa upptagningsområden är det väldigt svårt att hitta dessa ”blind spots”, därför var ett stort behov för Elon att få en tydlig överblick av alla butikers upptagningsområden, för att veta var man bör expandera eller utöka med fler eller andra typer av tjänster.

Elon använde tidigare Google Maps för att definiera dessa områden utifrån en förbestämd radie, men insåg snart att det smartaste sättet är att göra det är med hjälp av postnummer.

Lösning

Elon använder sedan slutet av 2019 Atlas som gemensamt planeringsverktyg för alla butikers upptagningsområde, och därmed även för hur online-order fördelas mellan butikerna. Genom den visuella kartvyn i Atlas kan bolaget nu bestämma upptagningsområdena i samråd med varje butiksägare.

I Atlas har Elon även kopplat sitt tjänsteutbud för installation, utkörning och återvinning till precis de områden som varje butik har.

Genom att koppla sin nya e-handelsplattform till Atlas via API kan Elons kunder numera göra sin beställning och mata in sin adress på hemsidan och direkt få besked om vilken butik som varan kan hämtas i, samt om installation eller hemleverans är möjligt. En hög driftsäkerhet och snabb responstid är två faktorer som Elon varit extra nöjda med gällande API:et.

”Driftsmässigt har Atlas fungerat mycket bra och det har varit väldigt få driftstopp. Dessutom är API:et snabbt, vilket skapar en bra användarupplevelse på vår e-handel.”
Björn Nilsson, Systemansvarig Web

Dessutom använder Elon sig av Geposits ’Hitta närmast butik’-modul som hjälper kunderna till den butik som ligger bäst till för deras utgångspunkt.

”Just ’Hitta närmaste butik’-funktionen var något som vi tidigare jobbat på, men som visade sig mer komplext än vi trott. Geposits färdiga lösning för detta var därför ett bra tillägg.”
Björn Nilsson, Systemansvarig Web

Elon har sedan start haft ett nära samarbete med Geposit där Elon varit med och utformat hur Atlas nya funktionalitet ska utformas.

”Vi tycker att dialogen med både sälj och utveckling inom Geposit funkar väldigt bra. Vi har fått gehör för mycket saker som vi velat ändra och tycker att de lyssnar bra på vår feedback.” Björn Nilsson, Systemansvarig Web

 

Resultat

Elon har sedan övergången till Atlas lyckats med alla tre utmaningar som man slogs med.

Områdesfördelningen upplevs nu mycket mer rättvis för butiksägarna, vilket har lett till en enklare och bättre relation med butiksägarna.

Utmaningen med ’blind spots’ i sina upptagningsområden har också minskat kraftigt.

”Nu har vi mycket färre områden där vi inte har täckning för våra tjänster. Innan hade vi ’blind spots’ på delar som vi annars hade kunnat leverera till. Översikten i Atlas har gjort våra upptagningsområden både tydligare och enklare.”
Björn Nilsson, Systemansvarig Web

Slutligen har Elon också förbättrat sin geografiska överblick, vilket underlättat stort i samband med utökningen av sitt butiksnät.

”Det har verkligen varit smidigt i samband med vår geografiska expansion där vi snabbt har kunnat justera upptagningsområden för gamla butiker och enkelt tilldela områden till nya butiker.”


Björn Nilsson, Systemansvarig Web