Ökad expansionstakt med större trygghet för Gordon Delivery

Bakgrund och utmaning

Den ökade hemleveransen av mat har satt press på lönsamheten för alla matleverantörer, vars kostnad per leverans ofta är för hög i förhållande till den volym som levereras. Som lösning på denna problematik har Gordon Delivery på kort tid etablerat sig som en konkurrenskraftig spelare inom hemleverans av mat, där bolaget vänder sig mot såväl matvarukedjor som aktörer inom middagskasse-segmentet. Genom att samla ihop leveranser från en mängd olika aktörer kan bolaget säkerställa tillräcklig volym för att erbjuda en kostnadseffektiv lösning för sina kunder.

Bolaget har de senaste åren näst intill fyrdubblat sin omsättning och levererar numera till ca 85% av Sveriges och 100% av Danmarks befolkning. Även framöver står ytterligare expansion på agendan.

Då bolaget endast jobbar med kylda transporter kan tiden från order till leverans vara väldigt kort. Kraven på att leverera kyld mat på kort tid i kombination med bolagets snabba expansion ställer höga krav på att uppnå en optimal logistikplanering.

”Till skillnad från budbolag som jobbar med paket, så är tiden kritisk och därför måste terminalerna vara placerade på rätt ställen.” – Andreas Viklund, CTO

För att affärsmodellen ska fungera behöver Gordon Delivery ett högt antal leveranser i timmen, samtidigt som nyttjandegraden för varje leveransbil ska vara så hög som möjligt.

För att säkerställa att expansion till nya upptagningsområden sker till rätt plats och i rätt ordning behöver Gordon Delivery ett sätt att genomföra geografisk planering på ett smidigt sätt. Tidigare hade man suttit med postnummerlistor i Excel och försökte dela upp områden på ett godtyckligt sätt – något som både var tidskrävande och osäkert.

Lösning

Gordon Delivery använder karttjänsten Atlas som planeringsverktyg för både upptagningsområden och distributionszoner.

Första delen är att bestämma upptagningsområden för respektive terminal, och varje gång en ny terminal läggs till behöver upptagningsområden för övriga terminaler korrigeras.

När bolaget väl bestämt vilka upptagningsområden man ska ta emot order från delar man upp varje upptagningsområde i distributionszoner för varje leveransbil. Distributionszoner bestäms i Atlas utifrån befolkningstäthet – information som finns i Atlas för varje postnummer.

Resultat

Med Atlas har Gordon Delivery fått en helt annan självsäkerhet när det kommer till att öppna upp i rätt områden med rätt timing.

”Vi är numera mycket trygga när vi expanderar till nya områden. Med Atlas har vi utvecklat en säker och tillförlitlig modell om när och hur vi ska expandera. Vi sätter upp olika områden i Atlas och simulerar därefter hur stora volymer vi sannolikt kommer ha. På så sätt vet vi när det är dags att utöka.” – Andreas Viklund, CTO

Även bolagets två viktigaste nyckeltal har stärkts med hjälp av Atlas.

”Genom att visuellt elaborera med våra distributionszoner utifrån leveransvolymer har vi optimerat antalet leveranser per timme, samtidigt som nyttjandegraden av våra bilar hålls på en hög nivå.” – Andreas Viklund, CTO

Ytterligare något som kommit som en bonus för bolaget är att de numera är mer självsäkra i avtalsförhandlingar.

”Vi har ett mycket bättre beslutsunderlag nu. Det betyder att vi kan göra en tillförlitlig prognos för antalet leveransfordon som en ny kund skulle innebära, vilket gör det lättare att sätta priser som både gynnar oss och kunden.” – Andreas Viklund, CTO

 

Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

  • Testkonto
  • Demo
  • Övriga frågor