Jämnare volymfördelning och resursbesparing för Linde

Bakgrund och utmaning

Linde är en globalt ledande leverantör av industrigaser, vars verksamhet i Norden innefattar många och stora leveranser. Bolagets komplexa logistikkedja innefattar att transporter för olika produktkategorier ska koordineras och balanseras för en effektiv leverans. I takt med utvecklingen har behovet av smidiga processer, proaktivitet och automatisering blivit alltmer avgörande.

Inaktuella zonindelningar, olika kartvyer och ineffektivitet

Tidigare löste Linde transportplaneringen i separata kartvyer - något som hindrade en samlad bild av bolagets transportzoner och därmed även optimal fördelning. Dessutom innebar det komplexa postnummersystemet utmaningar i att zoner som byggs av postnummer snabbt blev inaktuella, vilket skapade problem vid ordermottagningen när ett postnummer för ordern inte motsvarade någon transportzon.

Lösning

Under hösten 2018 bytte Linde till Atlas.

Den primära ambitionen för Linde var att arbeta i EN kartvy med synkade transportzoner för att säkerställa kvalitet och effektivitet. En annan viktig del var att transportzonernas underliggande postnummer skulle uppdateras automatiskt och att eventuella nya eller borttagna postnummer skulle anpassas till befintliga zoner. Linde önskade bland annat:

  • Helhetsvy över verksamheten, produktkategorier och bemanning i hela Norden – i en och samma kartvy

  • Sätta upp och redigera distributionsområden för olika produktkategorier såsom industrigas, gasol eller livsmedelsgaser

  • Alltid 100% uppdaterade postnummer i kartan

Resultat

Jämnare volymfördelning och besparingar av tid och resurser

Linde har sedan övergången till Atlas en karttjänst som hjälper logistikteamet att planera sina transporter bättre och därmed även lyckats uppnå en jämnare volymfördelning mellan de olika körningarna. Det har minskat snedfördelning för chaufförer och säkerställt att man bara använder så mycket resurser som man faktiskt behöver.

Med Atlas har Linde fått en geografisk sammanställare som säkerställer att order kan tas emot och att dessa kan tilldelas transportör, samt att orderdata för varje postnummer kan sammanställas. När transportzoner för varje produktkategori skapats exporterar Linde ut postnummerlistor från Atlas, som sedan importeras till affärssystemet SAP så att order tilldelas rätt transportör.

”Med Atlas kan vi enkelt redigera våra transportzoner för varje produktkategori, vilket gjort att vi nu har fullständig översikt i hela Norden.” - Ronny Jensen, Northern Europe Deliver Manager

Områden från Atlas läggs även in i Lindes ruttoptimeringsverktyg så att utkörning till respektive område blir så effektiv som möjligt.

Postnummerlistan används slutligen i Business Intelligence-verktyget Tableau där ordervolymer aggregeras per område så att man senare kan justera områdena vid eventuella snedfördelningar.

”Postnummerexporten i Atlas är en viktig del som förser vår ruttoptimering, dataanalys och affärssystem med korrekt och uppdaterad data” - Ronny Jensen, Northern Europe Deliver Manager

 

Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

  • Testkonto
  • Demo
  • Övriga frågor