SÄLJ & SERVICE

HÖGRE EFFEKTIVITET MED SERVICEOMRÅDEN OCH SÄLJDISTRIKT

Med Atlas™ kan ni på ett enkelt sätt bygga servicesområden och säljdistrikt ner på femsiffrig postnummernivå. 

Genom en visuell överblick över era kunder är det enkelt att bestämma och ändra storleken på varje anställds ansvarsområde. Kundfördelningen mellan era säljare eller servicetekniker blir jämnare och bidrar till att effektiviteten i er verksamhet ökar.

Många sälj- och serviceorganisationer är uppdelade efter specifika kompetenser, vilket skapar extra komplexitet när ansvarsområden ska delas upp. När ärenden kommer in kan man behöva se vilken personal som finns tillgänglig inom ett visst avstånd, och filtrera dem på efterfrågad kompetens. 

Atlas™ stöder denna typ av komplex koordinering, vilket sparar både tid och resurser för er organisation.

Högre effektivitet med serviceområden och säljdistrikt
Inselo

Efter en lång tids jämförelse med andra leverantörer valde vi Atlas som koordineringsverktyg för våra servicetekniker. Atlas är ett mycket kompetent verktyg för att tilldela ärenden till servicetekniker med specifik kompetens på rätt plats.

Christopher Lindahl,
Koordinator, Inselo 

Anpassa upptagningsområden baserat på befolkningsunderlag

Anpassa era upptagningsområden baserat på befolkningsunderlag

Atlas™ innehåller extra datalager som visualiseras för varje postnummer. Bland annat finns stöd för demografi och hushållstyp. Att dimensionera säljdistrikt eller serviceområden blir betydligt enklare med hjälp av relevanta datalager.

Genom riktade marknads- eller säljinsatser mot områden som motsvararar era kundsegment får ni ut mer av era satsningar, med bland annat högre kundvärde och ökad konverteringsgrad som resultat.

Kundcase – så arbetar branschledarna för att koordinera servicepersonal med specifik kompetens med rätt plats och tid


  • Fördela arbetsbelastningen jämnt för installatörer

  • Kunna visa kunderna möjliga tider för olika typer av installation

  • Minska manuell koordinering mellan installatörer och kunder

Branschledarna valde att integrera sitt beställningssystem med Atlas™ och arbetar sedan dess kontinuerligt med följande delar:

  • Visualisering av kunder och installatörer på karta, där varje installatör taggas med specifika kompetenser

  • Geografiska ansvarsområden för varje kompetens (kundbehov) definieras

  • Ett samlingsschema Med samtliga lediga tider för installatörer med rätt kompetens inom valt område visas på beställarens hemsida

Installationsfirman har genom integrationen lyft användarresan till en ny nivå. Automatisk koordinering mellan kundbehov och kompetens per område har sparat mycket tid för manuell koordinering. Nu kan kunden enkelt och snabbt få en överblick på vilka tider som är möjliga för installation. Installationsfirman har sparat tid och pengar, och kunden har fått en smidigare köp- och beställningsupplevelse.

Koordinera servicepersonal med specifik kompetens med rätt plats och tid

 URVAL AV KUNDER

AGA
L'ANZA
Inselo
Veidec
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_700_dc700_dcc_po_701_dc701_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_700_dc700_dcc_po_702_dc702_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_700_dc700_dcc_po_703_dc703_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_700_dc700_dcc_po_704_dc704_brandImage

 Beställ Valid™

 Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

  • Testkonto
  • Demo
  • Övriga frågor