Upptäck kraften i geografisk data

Geposit är Nordens ledande plattform för adressdata och geodata. Med korrekt och uppdaterad grunddata erbjuder vi webbaserade tjänster, integrationer och data på fil.

VI ÄR GEPOSIT

NORDENS LEDANDE PLATTFORM FÖR ADRESS & GEODATA

Geposit är en nordisk leverantör av digitala tjänster inom adress- och geodata. Vår resa började 2005 när vi under namnet Postnummerservice levererade uppdaterade adress- och postnummer via datafiler till våra kunder. Med våra kunders behov och processer i centrum har vi sedan dess utvecklat ett antal spetstjänster som alla bygger på korrekt och uppdaterad grunddata.

2010 lanserade vi vår tjänst för automatisk adresskontroll och 2011 lanserade vi vår första digitala karttjänst för zonindelning. Många av våra kunder är närvarande i hela Norden – därför erbjuder vi våra tjänster till Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Korrekta adresser och postnummer via gränssnitt eller API

VÅRT ERBJUDANDE

GEPOSITS TJÄNSTER

Pålitlig data

DATAKVALITET

NORDENS MEST PÅLITLIGA ADRESS-, POSTNUMMER- & GEODATA

Varje vecka förändras adresser och postnummer. Nya bostadsområden, urbanisering och annat gör bland annat att adresser tillkommer och försvinner eller att gränser för postnummer ritas om. Varje år berörs omkring en halv miljon svenskar av förändringarna när ca 250 000 adresser och postnummer förändras. Därför är adresser och postnummer en färskvara som snabbt blir gammal. 

Geposit samlar kontinuerligt in och bearbetar data från pålitliga grundkällor, däribland nationella postoperatörer, lantmäterier och officiella myndigheter. Därför kan vi utlova hög kvalitet och träffsäkerhet i all data vi levererar och det är samma data som utgör plattformen som alla våra tjänster är byggda på. Den höga datakvaliteten är ett av flera skäl till att Geposit är en uppskattad leverantör av adress- och geodatatjänster till över 900 företag, organisationer och myndigheter.

KONTROLLERADE ADRESSER SENASTE ÅRET

0

Vi hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att använda aktuella och korrekta adressuppgifter i sina verksamheter.

ANTAL FELAKTIGA ADRESSER IDENTIFIERADE

0

Vi identifierar felaktiga adresser och ersätter dessa med korrekta uppgifter, baserat på dagsfärsk data från pålitliga grundkällor.

KUNDER VI HJÄLPT GENOM ÅREN

+ 0

Vår kundbas finns i många olika branscher, länder och områden. Sedan starten 2005 har vi hjälpt mer än 5 000 nöjda kunder.

VÅRA KUNDER

VILKA ANVÄNDER GEPOSITS TJÄNSTER?

Geposit hjälper företag och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med adresser eller har verksamhet ute på fältet. Våra kunder finns i en mängd olika branscher men vi vänder oss särskilt till fyra kundsegment:

  • E-handel
  • Omni
  • Transport & logistik
  • Sälj, service & installation
Best Transport transportbil

NÖJDA KUNDER

SNABBARE LEVERANSER FÖR MARKNADSLEDAREN

Best Transport är en marknadsledande aktör på snabba leveranser i Norden. Att möta kundernas önskemål om att leverera varor till en viss plats så snabbt som möjligt ställer höga krav på optimalt fördelade geografiska zoner, samtidigt som Best Transport också har hundratals olika tjänster som överlappar varandra i varje område.

Genom att använda vår karttjänst Atlas som ett enhetligt planeringsverktyg kunde Best Transport skapa både en bättre översikt samt optimala distributionszoner. Resultatet blev högre fyllnadsgrad i fordonen och därmed en förbättrad lönsamhet, minskade koldioxidutsläpp - och nöjdare kunder!

Elon logotype

"Nu har vi mycket färre områden där vi inte har täckning för våra tjänster. Innan hade vi ’blind spots’ på delar som vi annars hade kunnat leverera till. Översikten i Atlas har gjort våra upptagningsområden både tydligare och enklare."

Björn Nilsson
Systemansvarig Webb, Elon

Airmee logotype

"Smidig tjänst för att specificera leveransområden och dela in dessa i olika zoner. Enkelt att exportera postnummerlistor för varje område."

Julian Lee
Founder & CEO, Airmee