Filer - innehåll och exempel

Adressfiler

Sverigefilen

Sverigefilen innehåller samtliga av Sveriges gatuadresser med tillhörande gatunummer, postnummer, postort samt församlingskod. 

Gatunummer i filen är indelat i intervall, t.ex. Storgatan 1-32 för att minska antalet rader och filstorlek. 

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 1,1 miljoner

Filformat: CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Intervalltyper | Kolumntyper

Sverigefilen - Län, kommun, församling

Sverigefilen - Län, kommun, församling innehåller samtliga av Sveriges gatuadresser med tillhörande gatunummer, postnummer, postort samt läns-, kommun- och församlingstillhörighet.

Gatunummer i filen är indelat i intervall, t.ex. Storgatan 1-32 för att minska antalet rader och filstorlek. Totalt innehåller filen ca 1 100 000 rader. Sverigefilen - Län, kommun, församling levereras i textbaserade format, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 1,1 miljoner

Filformat: CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Intervalltyper | Kolumntyper

Sverigefilen - Län, kommun, distrikt

Sverigefilen - Län, kommun, distrikt innehåller samtliga av Sveriges gatuadresser med tillhörande gatunummer, postnummer, postort samt läns-, kommun- och distriktstillhörighet. 

Gatunummer i filen är indelade i intervall, t.ex. Storgatan 1-32 för att minska antalet rader och filstorlek. Totalt innehåller filen ca 1 100 000 rader. Sverigefilen - Län, kommun, distrikt levereras i textbaserade format, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 1,1 miljoner

Filformat: CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Intervalltyper | Kolumntyper

Sverigefilen - Förändringar

Ändringsfilen är tänkt att hjälpa till att följa hur svenska gatuadresser förändras över tiden. Innehållet listar vilka rader som tillkommit, ändrats eller raderats över valfri period t ex per månad. Sverigefilen - Förändringar levereras i textbaserade forman, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Filformat: CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad |Intervalltyper | Kolumntyper

Postnummerfiler

Postnummerfilen

Postnummerfilen innehåller samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns- och kommunkoder. Totalt innehåller filen ca 17 500 rader och levereras i filformaten Excel, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1. Ett postnummerområde kan korsa flera läns- och kommungränser och därför förekommer dubbletter av postnummer i filen.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 17 500

Filformat: Excel, CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exepelfiler: xls (zip) | CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Intervalltyper | Kolumntyper

Postnummerfilen - Län, kommun

Postnummerfilen - Län, kommun innehåller samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns- och kommuntillhörighet, både som sifferkod och namn. Totalt innehåller filen ca 17 500 rader och levereras i filformaten Excel, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1. Ett postnummerområde kan korsa flera läns- och kommungränser, därför förekommer dubbletter av postnummer i filen.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 17 500

Filformat: Excel, CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: xls (zip) | CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Kolumntyper

Postnummerfilen - Län, kommun, distrikt

Postnummerfilen - Län, kommun, distrikt innehåller samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns-, kommun- och distriktstillhörighet, både som sifferkod och namn samt. Totalt innehåller filen ca 17 500 rader och levereras i filformaten Excel, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1. Ett postnummerområde kan korsa flera läns-, kommun- och distriktsgränser, därför förekommer dubbletter av postnummer i filen.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 17 500

Filformat: Excel, CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: xls (zip) | CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Kolumntyper

Postnummerfilen - Län, kommun, församling

Postnummerfilen - Län, kommun, församling innehåller samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns-, kommun- och församlingstillhörighet, både som sifferkod och namn. Totalt innehåller filen ca 17 500 rader och levereras i filformaten Excel, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1. Ett postnummerområde kan korsa flera läns-, kommun- och församlingsgränser, därför förekommer dubbletter av postnummer i filen.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 17 500

Filformat: Excel, CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: xls (zip) | CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Kolumntyper

Postnummerfilen - Brev och paket

Postnummer - Brev och paket innehåller samtliga postnummer och postorter i Sverige med information om vilka adresstyper som finns inom postnumret. Med hjälp av adresstypen går det att avgöra om ett postnummer är lämpligt för paket/gods-leveranser eller bara brev. Totalt innehåller filen ca 16 000 rader och levereras i filformaten Excel, .CSV och .TXT med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 16 000

Filformat: Excel, CSV, TXT

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: xls (zip) | CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Kolumntyper | Adresstyper pdf

Postnummerfilen - Logistik

Postnummer som helt eller delvis innehåller gatuadresser som går att besöka eller leverera till. Innehåller endast de postnummer som går till fysiska, "vanliga" adresser. Filen används vanligen för kontroll av att postnumret är "giltigt" för paket/godsbefordran eller till boende och innehåller vilka adresstyper som finns inom postnumret. Totalt innehåller filen ca 10 000 rader och levereras i filformaten Excel och .CSV med teckenkodning UTF-8 eller ISO-8859-1.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 10 500

Filformat: Excel, CSV

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: xls (zip) | CSV (zip) | TXT (zip)

Produktblad | Kolumntyper | Adresstyper pdf

Geodatafiler

Postnummerytor, 5-siffrig nivå

Postnummerytor, 5-siffrig nivå är ett geodataset med Sveriges aktuella postnummergränser på femsiffrig nivå.

Endast postnummer som går att knyta till en geografisk yta finns med i denna produkt. Totalt innehåller filen ca 10 500 postnummerytor och kan levereras i ett flertal digitala GIS-format som kan läsas av de flesta kart-/GIS-programvaror, bland annat Shape och KML.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal ytor: ca 10 500

Filformat: Shape, GeoJson, KML

Koordinatsystem: Sweref 99 TM, WGS 84, RT90

Exempelfiler: Shp Sweref99tm | Shp Wgs84 | Google Kml | GeoJson Wgs84

Postnummerytor, 3-siffrig nivå

Postnummerytor, 3-siffrig nivå är ett geodataset med Sveriges aktuella postnummergränser på tresiffrig nivå. 

Ytorna är en sammanslagning utifrån de tre första siffrorna i postnumret. Totalt innehåller filen ca 550 postnummerytor och kan levereras i ett flertal digitala GIS-format som kan läsas av de flesta kart-/GIS-programvaror, bland annat Shape och KML.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal ytor: ca 550

Filformat: Shape, GeoJson, KML

Koordinatsystem: Sweref 99 TM, WGS 84, RT90

Exempelfiler: Shp Sweref99tm | Shp Wgs84 | Google Kml

Postnummermitt, 5-siffrig nivå

Postnummermitt, 5-siffrig nivå innehåller samtliga postnummer i Sverige som går att koppla till ett geografiskt område inklusive postnumrets mittkoordinat (longitud/latitud).

Postnummerområdets mittpunkt levereras uppdelad i två kolumner: X och Y eller latitud och longitud beroende på vilket format ni väljer. Totalt innehåller filen ca 10 500 rader och levereras i filformaten Excel och .CSV i koordinatsystemen Sweref 99 TM, WGS 84 och RT90.

BESTÄLL Beställ filen i vår webshop

Innehåll & exempel

Antal rader: ca 10 500

Filformat: Excel, CSV

Teckenkodning: UTF-8, ISO 8859-1

Exempelfiler: xls Sweref99tm | xls WGS84 | CSV Sweref99tm | CSV Wgs84