Upplev kraften i Geografisk data
Sv - Geposit – Geografisk zonindelning & adresskontroll - ctl00_cph1_dcMain_po_253_dc253_downButton
Valid™ - API för adresskontroll

ADRESSKONTROLL & KOORDINATSÄTTNING

  • Säkerställ korrekta adresser i beställningar och i era system

  • Öka konvertering – minska friktion och öka användarvänlighet i er e-handel

  • Omvandla ert kundregister eller adresslista till kartpositioner

Atlas – Kartjänst för geografisk zonindelning

GEOGRAFISK ZONINDELNING

  • Skapa, läs in och underhåll era säljdistrikt, zoner eller verksamhetsområden

  • Importera verksamhetsdata och analysera er geografiska närvaro

  • API-integration: Hjälp kunden hitta närmaste butik och fördela ordrar till rätt butik eller lager

FÖRDELAR MED GEPOSIT

ÖKAD HÅLLBARHET 

Färre bomkörningar minskar ekonomisk kostnad, onödig miljöpåverkan och ger ökar kundnöjdhet.

ÖKAD KONVERTERING

Öka användarvänlighet och minska friktion i er webbshop för att öka konverteringsgraden.

VISUELL FÖRSTÅELSE

Plotta kunder, butiker, lager, servicepersonal eller andra intressepunkter på karta och öka förståelsen för er verksamhets geografiska fördelning.

EFFEKTIVARE VERKSAMHET

Optimala geografiska ansvarsområden och smidig hantering av ändringar av postnummer eller av den egna verksamheten. 

Citat Best Transport om Atlas

Det vi gillar mest i Atlas är enkelheten att definiera och visualisera våra leveranszoner. Det hjälper oss att koordinera leveranser från olika kunder och på så sätt hålla en hög fyllnadsgrad i varje fordon. Att alltid ha tillgång till den senaste adressinformationen i hela Norden tillför dessutom ett stort värde.


Jonas Andersson
Head of Business Development, Best Transport

När vi ska öppna ett nytt gym är det av största vikt att kunna estimera marknadsunderlaget, både storleksmässigt och demografiskt. Atlas är det verktyg som gör att vi kan bedöma affärsmöjligheterna ner på postnummernivå. Det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att arbeta.

Göran Järbin
Affärsutveckling och etablering, Puls & Träning

Med Atlas kan vi enkelt redigera våra transportzoner samtidigt som vi alltid har den senaste postnummerinformationen i de olika områdena. Atlas är mycket enkelt och lätt att använda och vi är mycket nöjda med att vi nu har en fullständig översikt med detta verktyg i hela Norden. Import och export från verktyget går som en lek."

Ronny Jensen
Northern Europe Logistics Scheduling Manager, AGA 

Smidig tjänst för att specificera leveransområden och dela in dessa i olika zoner. Enkelt att exportera postnummerlistor för varje område.

Julian Lee
Founder & CEO, Airmee

UTFORSKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

E-handel - API för adresskontroll i webshopp

E-HANDEL

Integrerad adresskontroll i
checkout

Minimera tilläggskostnader, extra administration och missnöjda kunder till följd av felaktigt inmatade adresser.

Omnikanal - Upptagningsområden & "Hitta närmaste butik"

OMNIKANAL

Upptagningsområden och
”Hitta närmaste butik”

Hänvisa kunder till rätt butik baserat på var kunden bor och fördela leveranser till och från rätt lager. 

Sälj & Service - Säljdistrikt och serviceområden

SÄLJ & SERVICE

Säljdistrikt och
serviceområden

Optimera ansvarsområden utifrån geografisk utgångspunkt och specifika kompetensområden.


Bud & Transport - Fraktzoner & utkörningsområden

BUD & TRANSPORT 

Fraktzoner och
 utkörningsområden

Fördela era körningar optimalt och ta rätt betalt för leveranser till respektive område.