ADRESSTVÄTT

Kontrollera och rätta upp adresser och postnummer i era adressregister för att säkerställa kvaliteten, och därmed minska risken för returer.

STEG 1

Välj typ av adresstvätt

Vill du göra en kostnadsfri analys av en adressfil eller beställa en fullständig adresstvätt?

Adresstvätt

Komplett adresstvätt av ditt register. Vi ersätter felaktig adressdata med korrekta och aktuella uppgifter.

Välj

Gratis analys

Vi analyserar kostnadsfritt ditt adressregister, där du får se hur stor andel av adresserna som är felaktiga, samt vilka typer av fel som bör åtgärdas.

Välj