Fel adresser ett vanligt problem, visar senaste datan från Geposit

Nyheter 2024-06-04 00:00

Geposit delar nu med sig av aktuell data som är relevant för e-handels- och logistiksektorn. Efter en omfattande genomgång av inkommande adressdata från hela Norden under det senaste året har Geposit identifierat att nära 30% av de angivna adresserna var felaktiga.

Geposit har sedan 2005 erbjudit API:er och webbtjänster för adressvalidering och områdeshantering, baserat på det svenska postnummersystemet. Några av de stora kundsegmenten är e-handlare, speditörer och last-mile bolag. Det senaste året har nära 9 miljoner adresser kontrollerats i Geposits system, och nu slår företaget fast att 29,4% av adressuppgifterna som inkommit för validering har varit fel. Axel Beijer, VD på Geposit, förklarar att felaktiga adresser är ett vanligt problem med flera bakomliggande orsaker.

 – En stor del av problemet ligger i att många interna system innehåller gamla och inkorrekta adressuppgifter som inte har uppdaterats i takt med de ständiga förändringarna i postnummerdatabasen, kommenterar han.

– Dessa konstanta förändringar, som beror på flytt av invånare eller infrastrukturprojekt, leder till att de befintliga adressuppgifter man har inte uppdateras och därmed blir felaktiga i systemen. För e-handlare och transportbolag innebär det givetvis konsekvenser som avbrutna systemflöden, varor som går i retur och bomkörningar när paket inte kan delas ut - vilket kostar både tid, pengar och kan medföra onödig miljöpåverkan.

Axel Beijer betonar också att privatpersoner själva matar in fel adressuppgifter i e-handlarnas check-out, eller i olika formulär på hemsidor.

– Vi ser alltför ofta att små slarv- och stavfel från kundens sida leder till stora konsekvenser för både beställnings- och leveransprocessen. Att råda bot på detta kräver integrerade tjänster som validerar adresser, exempelvis autocomplete-funktioner som garanterar rätt adress genom att kunden väljer från en listvy över giltiga adresser.

Geposits senaste upptäckt understryker vikten av att företag investerar i kvalitetskontroll av sina adressdata för att undvika ekonomiska förluster och logistiska utmaningar.

– Genom att använda uppdaterad adressdata kan aktörer på den nordiska paketmarknaden effektivisera sina leveransprocesser och säkerställa nöjda kunder, avslutar Axel Beijer.