Mindre uppdatering av priser för Geposits tjänster

Nyheter 2024-05-07 00:00

I enlighet med Geposits allmänna villkor meddelas här om uppdateringar av Geposits priser med 30 dagars varsel. Förändringarna träder i kraft 7 juni 2024 och avser tjänsterna Valid och Atlas. Förändringarna är i regel av mindre karaktär och syftar till att göra prislistan mer enhetlig och lättförstådd för våra kunder. 

Sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

Valid

  • Inga förändringar av tidigare priser
  • Tillägg av paketstorlek ”XL” med tillhörande priser
  • Tillägg av tre tillval till Valid med tillhörande priser

Atlas

  • Pris för Atlas Medium 3 månader höjs från 3 119 SEK / månad till 3 295 SEK / månad
  • Pris för fyra länder höjs från 2 000 SEK / månad till 3 000 SEK / månad
  • Pris för extra tittanvändare sänks från 99 SEK / månad till 95 SEK / månad

 

För mer detaljerad information, klicka här eller Kontakta oss